Brže osmislite bolja predavanja
KOJE GEOMETRIJSKO TIJELO IMA 2 RAVNE PLOHE I 1 ZAKRIVLJENU?, KOJE GEOMETRIJSKO TIJELO IMA SAMO 1 ZAKRIVLJENU PLOHU?, NABROJI SVA GEOMETRIJSKA TIJELA KOJA IMAJU RAVNE PLOHE., RECI JEDAN PREDMET KOJI PODSJEĆA NA KOCKU., RECI JEDAN PREDMET KOJI PODSJEĆA NA KVADAR., RECI JEDAN PREDMET KOJI PODSJEĆA NA KUGLU., RECI JEDAN PREDMET KOJI PODSJEĆA NA VALJAK., RECI JEDAN PREDMET KOJI PODSJEĆA NA PIRAMIDU., NACRTAJ ZAKRIVLJENU CRTU., NACRTAJ RAVNU CRTU. KORISTI RAVNALO. , NACRTAJ IZLOMLJENU CRTU., NABROJI SVA GEOMETRIJSKA TIJELA., NABROJI GEOMETRIJSKE LIKOVE., NACRTAJ RAVNU I ZAKRIVLJENU CRTU KOJE SE SIJEKU. OZNAČI I IMENUJ NJIHOVO SJECIŠTE. , NACRTAJ CRVENI KRUG. , NACRTAJ ZELENI TROKUT., NACRTAJ ŽUTI PRAVOKUTNIK. , NACRTAJ PLAVI KVADRAT. , BROJI OD 1 DO 20., BROJI UNATRAG, OD 20 DO 1..

Geometrijska tijela i likovi/Crte/ Brojenje do 20

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Čudnovati kotač je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti