Brže osmislite bolja predavanja
1) 5S 3D 2J a) 532 b) 235 c) 325 2) 1T 0S 0D 0J a) 1001 b) 0001 c) 1000 3) 2DT 3T 4S 0D 2J a) 20234 b) 24302 c) 32402 d) 23402 4) 7DT 8T 0S 2D 1J a) sedamdeset tisuća dvadeset jedan b) sedamdeset osam tisuća dvadeset jedan c) sedam tisuća dvadeset jedan 5) 9DT 9T 8S 0D 9J a) devedeset devet tisuća osamdeset b) devet tisuća osamsto c) devet tisuća d) devedeset devet tisuća osamsto devet 6) 3T 0S 3D 7J a) trideset tisuća sedam b) tri tisuće trideset sedam c) tri tisuće sedamdeset tri 7) 7S 2D 9J a) sedamsto devet b) sedamsto devedeset c) sedamsto dvadeset devet 8) 6DT 3T 2S 0D 1J a) 20136 b) 36201 c) 63201

Pogodi koji je broj!

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti