sibilarizacija - majka - majci, palatalizacija - stric - striče, jotacija - ljut + ji > ljući, nepostojano a - konac - koncem, nepostojano e - Čakovec - Čakovca, gubljenje suglasnika - bezzvučan > bezvučan, jednačenje po zvučnosti - iz + pisati > ispisati, jednačenje po mjestu tvorbe - paziti - pazljiv > pažljiv, zamjena ije-je - dijete - djeteta, zamjena L - O - ronilac - ronioca, navezak - tad/tada,

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?