1) SAMOGLASNICI SU... a) a, e, i, o, u b) a, e, i, o, u, samoglasno r c) a, e, i, o, u, samoglasno r, dvoglasnik ie d) a, e, i, o, u, dvoglasnik ie 2) OTVORNICI SU... a) a, e, i, o, u, samoglasno r, dvoglasnik ie b) a, e, i, o, u, samoglasno r c) a, e, i, o, u d) a, e, i, o, u, dvoglasnik ie 3) U KOJOJ RIJEČI JE "JAT" (DVOGLASNIK IE) a) sakrijem b) lijep c) nije 4) U KOJOJ RIJEČI JE "JAT" (DVOGLASNIK IE) a) pije b) krije c) svijet 5) U KOJOJ RIJEČI JE "JAT" (DVOGLASNIK IE) a) promijeniti b) snije c) lije 6) U KOJOJ RIJEČI JE IKAVSKI IZGOVOR "JATA" a) svijet b) svet c) svit 7) U KOJOJ RIJEČI JE EKAVSKI IZGOVOR JATA a) svijet b) svet c) svit 8) U KOJOJ RIJEČI JE JEKAVSKI IZGOVOR JATA? a) misto b) mesto c) mjesto 9) U KOJOJ RIJEČI JE SAMOGLASNO R a) prvenstvo b) pravila c) pravnik d) poriluk 10) U KOJOJ RIJEČI JE SAMOGLASNO R a) carica b) crtati c) cura 11) U KOJOJ RIJEČI JE SAMOGLASNO R a) vatra b) vrata c) vrtjeti 12) U KOJOJ RIJEČI JE SAMOGLASNO R a) zacrniti b) zaratiti c) zaruke 13) U KOJOJ RIJEČI JE SAMOGLASNO R a) poredati b) popraviti c) povrće 14) PRONAĐI DVOUSNENIKE a) j, nj, lj, đ, dž, ž, š, č, ć b) p, b, m c) d, t, n, c, z, s d) k, g, h e) r, l 15) PRONAĐI PALATALE a) j, nj, lj, đ, dž, ž, š, č, ć b) p, b, m c) d, t, n, c, z, s d) k, g, h e) r, l 16) PRONAĐI JEDRENIKE a) j, nj, lj, đ, dž, ž, š, č, ć b) p, b, m c) d, t, n, c, z, s d) k, g, h e) r, l 17) PRONAĐI DESNIKE a) j, nj, lj, đ, dž, ž, š, č, ć b) p, b, m c) d, t, n, c, z, s d) k, g, h e) r, l 18) PRONAĐI ZUBNIKE a) j, nj, lj, đ, dž, ž, š, č, ć b) p, b, m c) d, t, n, c, z, s d) k, g, h e) r, l f) f, v 19) PRONAĐI ZUBNOUSNENIKE a) j, nj, lj, đ, dž, ž, š, č, ć b) p, b, m c) d, t, n, c, z, s d) k, g, h e) r, l f) f, v

Ponavljanje gradiva - glasovi, podjela glasova

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?