Brže osmislite bolja predavanja
Wood: spoon, furniture, buildings, pencil, Plastic: socket, toy, bag, bowl, Glass: window, cup, glasses, greenhouse, Nylon: Rope, Parachute, toothbrush, clothes, umbrella,

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti