Brže osmislite bolja predavanja
1) 96·27 2) 648·28 3) 4 251·64 4) 23 704·39 5) Faktori su 97 i 4 307. Izračunaj umnožak.  6) Razliku brojeva 509 325 i 496 285 pomnoži brojem 43. 7) Razliku brojeva 999 999 i 972 658 uvećaj za 26 puta.  8) Prvi faktor je 4 309, a drugi faktor 89. Koliki je umnožak?  9) U jednoj priči ima 37 926 riječi. Koliko riječi ima u 25 istih priča?  10) Tri puta veći broj od broja 26 uvećaj 19 puta. 11) Oba su faktora 87. Koliki je njihov umnožak? 12) 178 456·4 13) 265 311·3

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Otvaranje okvira je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti