Brže osmislite bolja predavanja
1) Koje je ime točno napisano? a) karlo b) lora c) Pavao d) niko 2) Koje je ime netočno napisano? a) Aleks b) Benjamin c) lea d) Ivan 3) Koje je ime točno napisano? a) Ivan Fran b) dominik c) mihael d) roberto 4) Koje je ime točno napisano? a) Stiven b) rosana c) vanesa d) jakov 5) Koje je ime netočno napisano? a) mihaela b) Izabela c) Nadia d) Vanesa 6) Koje je ime točno napisano? a) dunja b) Ramona c) marijana d) božena

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti