Brže osmislite bolja predavanja
1) 12 + 2 = a) 11 b) 14 c) 16 2) 9 - 2 = a) 8 b) 6 c) 7 3) 13 - 0 = a) 10 b) 12 c) 13 4) 8 + 3 = a) 11 b) 12 c) 10 5) 7 + 5 = a) 13 b) 10 c) 12 6) 9 + 9 = a) 15 b) 18 c) 20 7) 9 + 2 = a) 12 b) 11 c) 10 8) 6 + 5 a) 12 b) 15 c) 11 9) 8 + 8 a) 16 b) 17 c) 13 10) 9 + 7 = a) 16 b) 15 c) 14

Zbrajanje s prijelazom desetice - Izračunaj.

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti