1) Što su presjek i unija? a) Presjek b) unija c) presjek d) Unija 2) Što je skup N0? a) skup prirodnih brojeva b) skup decimalnih brojeva c) skup prirodnih brojeva s nulom 3) Izračunaj jednadžbu 12+x=89 a) x=89-12 x=77 b) x=12+89 x=101 4) Što je Komutativnost množenja? a) Kada faktore grupiramo b) Kada zamijenimo faktore rezultat ostaje isti 5) Možemo li s nulom dijeliti prirodne brojeve? a) da b) ne c) samo s jednoznamenkastim 6) Što prvo računamo? 12+(6 x 8-17) x 3 = a) množenje pa oduzimanje u zagradi b) oduzimanje pa množenje c) idemo redom 7) Kako znamo da je neki broj djeljiv s 2? a) završava s 0, 2, 4, 6, 8 b) Počinje s 2, 4, 6, 8 c) Završava s 2, 4, 6, 8 8) Što je točka?  a) Najmanji dio pravca b) Najveći dio ravnine c) Najmanji dio ravnine 9) Kako označavamo okomite pravce? a) b) c) 10) Što je to promjer? a) dužina koja spaja dvije točke na kružnici i prolazi središtem b) dužina koja spaja središte kružnice i neku točku na kružnici 11) Što imaju koncentrične kružnice? a) različito središte, ali iste radijuse b) zajedničko središte, ali različite radijuse c) zajedničko središte i iste radijuse 12) Što je ovo na slici? a) simetrala dužine b) kružni odsječak c) polumjer 13) 1km=____hm a) 10 000 b) 100 c) 10 14) Što je nepravi razlomak? a) b) c) 15) Što je točno, a što je netočno? (decimalni brojevi) a) 0.38 > 0.067 b) 0.321 < 0.32 c) 0.6 > 0.06 d) 0.64 < 0.0640 e) 4.5 = 4.50 f) 0.71 > 0.712 16) Kada dijelimo s decimalnim brojevima, gdje se pomičemo? a) u desno b) u lijevo c) ostajemo na mjestu

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?