Brže osmislite bolja predavanja
1) Što je na prikazanoj fotografiji? a) Tlocrt b) Bokocrt c) Nacrt 2) Tlocrt je naziv za crtež pojedinih etaža građevnog objekta projeciranjem njegovih kota na papir ili koju drugu ravnu plohu. a) Točno. b) Netočno. c) Ne znam. 3) Tlocrt izrađujemo... ? a) Pomoću geometrijskih ravnala i pomagala b) Pomoću geometrijskih ravnala i pomagala, ali možemo ga izrađivati i digitalno u raznim aplikacijama. c) Izrađujemo ga koristeći samo digitalne aplikacije. 4) Što je na prikazanoj fotografiji? a) Tlocrt b) Maketa c) Kuća 5) Na što obraćamo pažnju kod dizajna interijera (unutrašnjosti kuće/zgrade) ? a) Obraćamo pažnju samo na funkciju. b) Obraćamo pažnju samo na izgled. c) Obraćamo pažnju na izgled i funkciju. 6) Kod izrade makete treba razmišljati o? a) O materijalima b) O proporcijama, materijalima, boji c) O boji 7) Koji se materijal najviše koristi pri izradi maketa? a) Ljepenka b) Papir c) Plastika  8) Svaka prostorija ima svoju namjenu. a) Netočno. b) Točno. c) Ne znam. 9) Arhitektura u užem smislu je znanost i umjetnost projektiranja i oblikovanja zgrada i drugih građevina. a) Netočno. b) Neznam. c) Točno. 10) Osobu koja se bavi arhitekturom nazivamo...? a) Kipar b) Arhitekt c) Slikar 

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti