1) Koje ribe zovemo plavom ribom? a) Ribe srebrno-plave boje. b) Ribe žute boje. c) Ribe crvene boje. 2) Jadransko more je : a) voda tekućica slatkoga okusa. b) voda stajaćica slanoga okusa. c) voda stajaćica slatkoga okusa. 3) Otok je : a) dio kopna s 4 strane okružen morem. b) dio kopna s 3 strane okružen morem. c) dio kopna. 4) Morsko bilje su : a) alge i morske cvjetnice. b) trava i proljetnice. c) trajnice i lukovice. 5) U moru žive: a) psi, mačke i kukci. b) crvi, mravi i ptice. c) spužve, hobotnice i školjkaši. 6) Jedna od najvećih riba u Jadranskom moru je: a) oslić. b) tuna. c) raža. 7) Rijetka i ugrožena životinja našega mora je: a) sredozemna medvjedica. b) morski rak. c) ježinac. 8) Ptica koja je simbol mora zove se a) golub. b) galeb. c) grlica. 9) Najpoznatiji školjkaši su: a) kamenice. b) dagnje i oštrige. c) prstaci i periske. 10) Morske spužve su: a) životinje koje žive u moru. b) neživi predmeti za čišćenje. c) punjenje za jastuke i madrace. 11) Stanovnici primorskih i dalmatinskih krajeva uglavnom se bave: a) odmaranjem i ležanjem na plaži. b) okopavanjem vrtova. c) ribarenjem. 12) Najpoznatije tvornice u kojima se prerađuje riba nalaze se u : a) Splitu, Visu i Cresu. b) Koprivnici, Slavonskom Brodu i Glini. c) Papuku, Dinari i Biokovu. 13) Mjesto gdje se vadi sol iz mora zove: a) sirana. b) šećerana. c) solana. 14) Slaništa su: a) toplice sa slanom vodom. b) plitki bazeni s morskom vodom u solanama. c) sobe za liječenje. 15) Od 1000 l morske vode dobije se: a) 5 kg soli. b) 30 g soli. c) 35 kg soli.

Jadransko more i živi svijet u njemu i oko njega

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?