Brže osmislite bolja predavanja
1) MANJE JE OD < 3 a) 2 b) 4 c) 3 2) MANJE JE OD < 2 a) 2 b) 3 c) 1 3) MANJE JE OD < 1 a) 0 b) 2 c) 4 4) VEĆE JE OD > 1 a) 1 b) 0 c) 2 5) VEČE JE OD > 2 a) 2 b) 3 c) 1 6) VEĆE JE OD > 3 a) 1 b) 3 c) 4 7) MANJE JE OD < 4 a) 2 b) 4

VEĆE JE I MANJE JE OD

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti