Brže osmislite bolja predavanja
1) MANJE JE OD < 3 a) 2 b) 4 c) 3 2) MANJE JE OD < 2 a) 2 b) 3 c) 1 3) MANJE JE OD < 1 a) 0 b) 2 c) 4 4) VEĆE JE OD > 1 a) 1 b) 0 c) 2 5) VEČE JE OD > 2 a) 2 b) 3 c) 1 6) VEĆE JE OD > 3 a) 1 b) 3 c) 4 7) MANJE JE OD < 4 a) 2 b) 4

VEĆE JE I MANJE JE OD

autor Dzanadrini

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti