Brže osmislite bolja predavanja
1) Možemo li uvijek prema izgledu odrediti što je tableta, a što bombon? a) DA b) NE 2) Smijemo li uzimati lijekove bez prisutnosti odrasle osobe? a) DA b) NE 3) Tableta je uvijek bijele boje. a) DA b) NE 4) Mogu li lijekovi ponekad biti i opasni? a) DA b) NE 5) Smijemo li popiti više lijekova odjednom? a) DA b) NE 6) Koliko dugo trebamo uzimati lijek? a) koliko želimo b) po potrebi dok ne ozdravimo c) koliko nam liječnik propiše 7) Tableta je uvijek okruglog oblika. a) DA b) NE

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti