Brže osmislite bolja predavanja
Navedi svojstva prema kojima se živa bića razlikuju od nežive priirode., Zašto je vuk zaštićena životinja?, Kako se mijenja temperatura zraka tijekom dana?, Koja je zaštićena biljna vrsta u tvom zavičaju?, U kojim se stanjima voda pojavljuje u prirodi? Potkrijepi primjerima., Objasni što je ledište, a što vrelište., Opiši kruženje vode u prirodi., Navedi svojstva zraka., Opiši puhanje bure i juga., Prisjeti se. Zašto je kisik važan ljudima?, Kako možemo spriječiti onečišćenje zraka?, Opiši nastanak tla., Nabroji i opiši vrste tla., Razmisli. Zašto su važne gujavice u tlu?.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Čudnovati kotač je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti