Brže osmislite bolja predavanja
Točno: boja, riba, imenca, papir, medvjed, kos, Ana, Sara, Jakov, Ivan, Petra, razred, bor, Božić, Uskrs, učiteljica , učenici, Nina, Netočno: žuta, trčati, se, on, lijep, crn, visoka, debeo, ružan, moj, je, sam, ja, spavati, sanjati, velik, visok, normalan,

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti