Brže osmislite bolja predavanja
Mama ima Emu i Ninu., Mama Ena ima mene., Nena ima nonu Ninu., Nona Mima ima mene., Mi nemamo nonu Nenu., Mi imamo nonu Enu i Anu., Mama Ana ima Momu i Enu., Ona ima mene i Emu., Eno Mome i Amine !, Amina ima mamu Eminu..

A , E , I , O , U , M , N ,

Ljestvica

Čudnovati kotač je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti