Brže osmislite bolja predavanja
1) Velikim početnim slovom piše se a) svaka riječ u rečenici. b) prva riječ u rečenici. c) samo zadnja riječ u rečenici. 2) Odaberi točno napisane rečenice. a) Robert voli jesti jagode. b) jao, boli me prst! c) Koji je danas dan? 3) Velikim početnim slovom pišemo a) samo ime b) ime i prezime c) samo prezime 4) Odaberi točno napisana imena i prezimena. a) Ljubica Babić b) Ivana Ivandić c) nikolina Perković d) hrvoje marulić e) kristina Lončar f) Vanesa Šarić 5) Imena naseljenih mjesta pišemo a) ponekad velikim ponekad malim slovom b) malim slovom  c) velikim početnim slovom 6) Odaberi točno napisane nazive naseljenjih mjesta. a) Zagreb b) orehovica c) podbrest d) Čakovec e) Varaždin f) vularija

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti