1) 5-0.1= a) 5.1 b) 4.1 c) 4.9 d) 0.49 2) 5-1.1= a) 4.1 b) 6.1 c) 4.9 d) 3.9 3) 5.9-3.2= a) 8.11 b) 8.7 c) 3.7 d) 2.7 4) 7.19-0.19= a) 7 b) 7.1 c) 8 d) 8.38 5) 8-0.01= a) 8.1 b) 8.01 c) 7.9 d) 7.99 6) 10-0.5= a) 9.5 b) 10.5 c) 1.05 d) 5.10 7) 8.63-0.01= a) 8.62 b) 8.52 c) 8.53 d) 8.64 8) 8.63-0.1= a) 8.62 b) 8.53 c) 8.64 d) 8.52 9) 7.589-0.005= a) 7.089 b) 7.539 c) 7.584 d) 7.5801 10) 7.589-0.05= a) 7.089 b) 7.539 c) 7.584 d) 7.59 11) 7.589-5= a) 7.089 b) 7.584 c) 5 d) 2.589 12) 1-0.7= a) 3 b) 0.3 c) 1.3 d) 1.7 13) 45.8-3.3= a) 42.5 b) 45.5 c) 52.8 d) 45.3 14) 0.5-0.01= a) 0.4 b) 0.04 c) 0.49 d) 0.059 15) 23.78 – 1.03= a) 22.58 b) 22.75 c) 23.58 d) 21.75 16) 1 – 0. 37 = a) 1.37 b) 0.36 c) 0.63 d) 0.73 17) 7.04 – 4= a) 3.04 b) 4.04 c) 7.00 d) 7.04 18) 5 – 0.002 = a) 3.002 b) 4.8 c) 4.98 d) 4.998 19) 0.08 – 0.03 = a) 0 b) 0.5 c) 0.05 d) 0.005 20) 7-4.5= a) 1.5 b) 2.5 c) 3.5 d) 6.45

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?