1) Kénatom a) K 2,8,8 b) S 6,8,2 c) S 2,8,6 2) Klóratom a) Cl 2,8,8,1 b) Cl 2,8,7 c) C 2.8,7 3) Nátriumatom a) Na 2,8,1 b) Na 8,2,1 c) Na 2,1 4) Alumíniumatom a) Al 2,8,8 b) Al 2,8,3 c) Ar 2,8,3 5) Foszforatom a) P 2,8,5 b) P 2,5 c) F 2,7 6) Szénatom a) S 2,8,2 b) C 2,6 c) C 2,4 7) Oxigénatom a) O 2,4 b) O 2,6 c) O 2,8,6 8) Nitrogénatom a) N 2,8,4 b) N 5,2 c) N 2,5 9) Argonatom a) Ar 2,8,2 b) Ar 8,8,2 c) Ar 2,8,8 10) Magnéziumatom a) M 2,8,1 b) Mg 2,8,2 c) Mg 10,2

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?