1) Što je rečenica? a) skup riječi b) jedna riječ c) skup riječi koji nešto znači d) jedna riječ ili skup riječi koji nešto znači e) jedan glas ili skup glasova koji nešto znači 2) Zašto rečenica ima značenje? a) To se ne može objasniti. b) Nema razloga za to. c) Riječi su iste vrste pa imaju značenje. d) Riječi su pravilno gramatički poredane i povezane. e) Samo govorimo ili pišemo i naprosto postignemo značenje. 3) Koji su rečenični dijelovi? a) imenice, glagoli, pridjevi, brojevi, zamjenice b) prilozi, prijedlozi, uzvici, veznici, čestice c) predikat, subjekt, objekt, priložna oznaka, atribut, apozicija 4) Zašto nam je korisno razumjeti rečenične dijelove? a) Nije uopće korisno, inače. b) Time razveselimo učitelja. c) Time možemo impresionirati prijatelje. d) Postaje nam jasna uloga riječi u rečenici. e) To je preteško pitanje. 5) Čemu služi predikat? a) Izriče vršitelja radnje. b) Izriče predmet radnje. c) Izriče radnju. d) Dodaje se imenici da bi ju pobliže označio. e) Kazuje različite okolnosti radnje. 6) Čemu služi subjekt? a) Izriče vršitelja radnje. b) Izriče predmet radnje. c) Izriče radnju. d) Dodaje se imenici da bi ju pobliže označio. e) Kazuje različite okolnosti radnje. 7) Čemu služi objekt? a) Izriče vršitelja radnje. b) Izriče predmet radnje. c) Izriče radnju. d) Dodaje se imenici da bi ju pobliže označio. e) Kazuje različite okolnosti radnje. 8) Čemu služi priložna oznaka? a) Izriče vršitelja radnje. b) Izriče predmet radnje. c) Izriče radnju. d) Dodaje se imenici da bi ju pobliže označio. e) Kazuje različite okolnosti radnje. 9) Čemu služi atribut? a) Izriče vršitelja radnje. b) Izriče predmet radnje. c) Izriče radnju. d) Dodaje se imenici da bi ju pobliže označio. e) Kazuje različite okolnosti radnje. 10) Koji se rečenični dijelovi dodaju glagolu u rečenici? a) atribut b) apozicija c) objekt d) priložna oznaka 11) Koji se rečenični dijelovi dodaju imenici u rečenici? a) atribut b) apozicija c) objekt d) priložna oznaka 12) Po brojnosti kojih rečeničnih dijelova prepoznajemo je li rečenica jednostavna ili složena? a) po broju subjekata b) po broju predikata c) po broju objekata d) po broju priložnih oznaka e) po broju atributa 13) Koliko predikata mora imati jednostavna rečenica? a) nijedan b) jedan c) jedan ili nijedan d) dva ili više e) tri ili više 14) Koliko predikata mora imati složena rečenica? a) nijedan b) jedan c) jedan ili nijedan d) dva ili više e) tri ili više 15) Koliko predikata mora imati višestruko složena rečenica? a) nijedan b) jedan c) jedan ili nijedan d) dva ili više e) tri ili više 16) Jesu li zavisnosložene rečenice vezničke rečenice? a) da b) ne 17) Kako nastaju zavisnosložene rečenice? a) nizanjem b) povezivanjem c) uvrštavanjem 18) Što znači izraz "sklapanje uvrštavanjem"? a) To znači da se rečenica uvrsti u tekst. b) Zavisna se glavnu uvrštava kao rečenični dio. c) Glavna se u zavisnu uvrštava kao rečenični dio. 19) Zašto za zavisnosložene rečenice kažemo da su zavisne? a) Zato što su surečenice međusobno nezavisne. b) Zato što jedna surečenica ovisi o drugoj. c) Zato što to zavisi o situaciji u rečenici. 20) Koje su od ponuđenih zavisnosložene rečenice? a) neoglagoljena, besubjektna, neproširena b) sastavna, rastavna, suprotna, isključna, zaključna c) subjektna, predikatna, objektna, atributna 21) Koji je uobičajeni poredak surečenica u zavisnosloženoj rečenici? a) glavna pa zavisna b) zavisna pa glavna 22) Pišemo li zarez kod uobičajenog poretka surečenica? a) da b) ne 23) Koji poredak surečenica zovemo inverzijom? a) glavna pa zavisna b) zavisna pa glavna 24) Pišemo li zarez kod inverzije surečenica? a) da b) ne 25) Na mjesto kojega se rečeničnoga dijela uvrštava predikatna surečenica? a) na mjesto subjekta glavne rečenice b) na mjesto objekta glavne surečenice c) na mjesto glagolskog predikata glavne surečenice d) na mjesto imenskog dijela predikata glavne surečenice e) uopće se ne uvrštava 26) Na mjesto kojega se rečeničnoga dijela uvrštava subjektna rečenica? a) na mjesto subjekta glavne rečenice b) na mjesto objekta glavne rečenice c) na mjesto glagolskog predikata glavne rečenice d) na mjesto imenskog dijela predikata glavne surečenice e) uopće se ne uvrštava 27) Na koje pitanje odgovara subjektna rečenica? a) Koga ili što? b) Tko ili što vrši radnju u glavnoj surečenici? c) Kada? d) Gdje? 28) Na mjesto kojega se rečeničnoga dijela uvrštava objektna rečenica? a) na mjesto subjekta glavne rečenice b) na mjesto objekta glavne rečenice c) na mjesto glagolskog predikata glavne rečenice d) na mjesto imenskog dijela predikata glavne surečenice e) uopće se ne uvrštava 29) Na koje pitanje odgovara objektna rečenica? a) Koga ili što? b) Tko ili što vrši radnju u glavnoj surečenici? c) Kada? d) Gdje? 30) Na mjesto kojega se rečeničnoga dijela uvrštava atributna rečenica? a) na mjesto subjekta glavne rečenice b) na mjesto atributa uz neku imenicu glavne rečenice c) na mjesto glagolskog predikata glavne rečenice d) na mjesto atributa uz neki glagol glavne rečenice e) uopće se ne uvrštava 31) Kako ćemo otkriti atributnu rečenicu? a) Zavisna surečenica kazuje predmet radnje. b) Zavisna surečenica je kraća od glavne. c) Zavisna surečenica pobliže opisuje imenicu u glavnoj. d) Zavisna surečenica pobliže opisuje glagol u glavnoj.

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?