Brže osmislite bolja predavanja
1) Označi koja tijela imaju sve plohe ravne. a) b) c) d) e) f) 2) Označi tijela koja imaju zakrivljenu plohu. a) b) c) d) e) f) 3) Označi tijela koja imaju zakrivljenu i ravnu plohu. a) b) c) d) e) f) 4) Označi brojeve koji se nalaze između 9 i 20. a) 10 b) 7 c) 20 d) 18 e) 11 f) 5 5) Pročitaj riječ i označi točan odgovor: ČETRNAEST a) 14 b) 15 c) 16 6) Pročitaj riječ i označi točan odgovor: DVANAEST a) 11 b) 12 c) 13 7) Pročitaj riječ i označi točan odgovor: OSAMNAEST a) 16 b) 17 c) 18 8) Pročitaj riječ i označi točan odgovor: PETNAEST a) 15 b) 16 c) 17 9) Pročitaj riječ i označi točan odgovor: DVADESET a) 1 b) 10 c) 20 10) Pročitaj riječ i označi točan odgovor: DEVETNAEST a) 18 b) 19 c) 20 11) Označi brojeve koji su veći od 8, a manji od 18. a) 7 b) 10 c) 19 d) 15 e) 4 f) 13 12) Označi broj koji ima: 1D i 3J a) 12 b) 13 c) 14 13) Označi broj koji ima: 1D i 4J a) 12 b) 13 c) 14 14) Označi broj koji ima: 1D i 9J a) 19 b) 20 c) 18 15) Označi broj koji ima: 1D i 5J a) 14 b) 15 c) 16 16) Označi broj koji ima: 1D i 0J a) 1 b) 10 c) 20 17) Označi broj koji ima: 1D i 7J a) 16 b) 17 c) 18 18) Označi broj 18 pravilno rastavljen broj na desetice i jedinice. a) 1D i 7J b) 1D i 8J c) 1D i 9J 19) Označi broj 20 pravilno rastavljen broj na desetice i jedinice. a) 2D i 0J b) 2D i 2J c) 0D i 2J 20) Označi broj 14 pravilno rastavljen broj na desetice i jedinice. a) 4D i 1J b) 1D i 5J c) 1D i 4J 21) Označi broj 10 pravilno rastavljen broj na desetice i jedinice. a) 1D i 0J b) 0D i 1J c) 1D i 1J 22) Označi broj 16 pravilno rastavljen broj na desetice i jedinice. a) 1D i 5J b) 1D i 6J c) 1D i 7J 23) Označi jednoznamenkaste brojeve. a) 7 b) 9 c) 20 d) 15 e) 0 f) 13 24) Označi dvoznamenkaste brojeve. a) 20 b) 10 c) 15 d) 5 e) 2 f) 14 25) Koliko kuna vidiš na slici? a) 9 b) 15 c) 10 d) 8 e) 4

7. provjera znanja - 1.raz. - Bojan Iličić

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti