Brže osmislite bolja predavanja
True : MAJA JE SAMA., Nik nema kokoši., GLAS JE ONO ŠTO IZGOVARAMO., šuma JE RIJEČ., REČENICA SE SASTOJI OD RIJEČI., NA KRAJU REČENICE STAVLJAMO TOČKU ., m JE SLOVO., Mama nosi Anu., U RIJEČI luk SLOVO K JE NA KRAJU., Nikola je sam. JE REČENICA., Luka je na misi . JE REČENICA KOJA IMA 4 RIJEČI., RIJEČ KAVA IMA 4 SLOVA.,

Glas, slovo, riječ, rečenica do slova K.

autor Silvija2

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti