Brže osmislite bolja predavanja
Osobine: lijen, pažljiv, kreativan, znatiželjan, vrijedan, osjećajan, tašt, Emocije: tužan, sretan , zadovoljan, ponosan, zabrinut, ljutit, bijesan,

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti