1) Ribica je ulovila 20 račića, ostalo ih je 10 za večeru. Koliko ih je pojela? a) 1 b) 12 c) puno d) gomilu e) 10 f) ne znam 2) Mama riba pustila je u more 15 ribica, vratilo ih se 10. Koliko ih se nije vratilo? a) 100 b) vrlo mnogo c) 2 d) mnogo e) 4 f) 5 3) Marko je u more bacio dvije žabice. Prva je imala 10 otkucaja, a druga 4 otkucaja. Kolika je razlika u broju otkucaja? a) velika b) 6 c) mala d) Gospođa Đurđa e) Egipat f) 3

Brojevi do 20, tema more. 1.razred

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?