1) U imenima voda i gora samo prvu riječ pišemo velikim slovom, a od ostalih riječi samo onu koja je vlastito ime a) da  b) ne 2) Označi točno napisane riječi a) Biokovo b) risanjak c) plitvička Jezera d) Jadransko more e) Cres f) Krka 3) Označi što je točno a) Vransko jezero b) Vransko Jezero c) vransko Jezero 4) Označi što je točno a) Plješevica b) plješevica 5) Označi pogrešno napisane riječi a) Neretva b) mrežnica c) Zrmanja d) kupa 6) Koja rečenica je napisana točno? a) Kroz osijek teče rijeka Drava. b) Kroz Osijek teče rijeka drava. c) Kroz Osijek teče rijeka Drava. 7) Koja rečenica je napisana točno? a) U nedjelju idemo na Kalničku Goru. b) U nedjelju idemo na Kalničku goru. c) U nedjelju idemo na kalničku goru. 8) U imenima ustanova, poduzeća, škola i kazališta velikim slovom piše se prva riječ , a od ostalih riječi samo ona riječ koja je vlastito ime a) točno b) netočno 9) U imenima ustanova, poduzeća, škola i kazališta sve riječi pišemo velikim slovom a) točno b) netočno 10) Označi što je točno a) Tvornica Olovaka Zagreb b) tvornica olovaka Zagreb c) Tvornica olovaka Zagreb 11) Nacionalni Park Plitvička jezera a) točno b) netočno 12) Hrvatska pošta a) točno b) netočno 13) Gradski muzej karlovac a) točno b) netočno 14) park prirode velebit a) točno b) netočno 15) Dom zdravlja Vukovar a) točno b) netočno 16) Osnovna škola Ivane Brlić - Mažuranić a) točno b) netočno 17) Karlovačka banka a) točno b) netočno 18) Kaufland a) točno b) netočno

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?