Brže osmislite bolja predavanja
1) 13 + 9 = a) 22 b) 28 c) 53 d) 74 2) 23 + 5 = a) 25 b) 28 c) 40 d) 43 3) 20 + 2 = a) 20 b) 22 c) 27 d) 29 4) 19 + 4 = a) 17 b) 23 c) 24 d) 41 5) 60 + 6 = a) 26 b) 54 c) 66 d) 91 6) 69 + 7 = a) 58 b) 68 c) 76 d) 77 7) 40 + 8 = a) 44 b) 48 c) 50 d) 60 8) 43 + 3 = a) 11 b) 42 c) 46 d) 51 9) 11 + 3 = a) 14 b) 16 c) 31 d) 64 10) 21 + 4 = a) 19 b) 25 c) 52 d) 81 11) 52 + 8 = a) 46 b) 60 c) 64 d) 71 12) 51 + 2 = a) 42 b) 53 c) 61 d) 70 13) 24 + 5 = a) 23 b) 29 c) 34 d) 36 14) 71 + 7 = a) 48 b) 66 c) 78 d) 81 15) 77 + 9 = a) 52 b) 83 c) 86 d) 90 16) 58 + 1 = a) 41 b) 55 c) 59 d) 65 17) 83 + 6 = a) 75 b) 87 c) 89 d) 92 18) 37 + 7 = a) 17 b) 44 c) 47 d) 54 19) 76 + 1 = a) 60 b) 68 c) 77 d) 95 20) 79 + 5 = a) 56 b) 72 c) 74 d) 84

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti