Brže osmislite bolja predavanja
1) 91 - 2 = a) 65 b) 79 c) 89 d) 91 2) 16 - 1 = a) 11 b) 15 c) 26 d) 29 3) 85 - 3 = a) 68 b) 82 c) 83 d) 93 4) 61 - 2 = a) 46 b) 59 c) 62 d) 70 5) 38 - 9 = a) 29 b) 41 c) 42 d) 45 6) 74 - 1 = a) 73 b) 80 c) 82 d) 89 7) 64 - 3 = a) 24 b) 51 c) 58 d) 61 8) 70 - 8 = a) 47 b) 55 c) 57 d) 62 9) 51 - 6 = a) 37 b) 45 c) 48 d) 60 10) 78 - 4 = a) 66 b) 74 c) 75 d) 93 11) 70 - 7 = a) 37 b) 63 c) 68 d) 85 12) 46 - 5 = a) 41 b) 44 c) 52 d) 57 13) 73 - 3 = a) 64 b) 70 c) 84 d) 95 14) 52 - 2 = a) 46 b) 50 c) 61 d) 74 15) 86 - 1 = a) 40 b) 72 c) 77 d) 85 16) 55 - 6 = a) 49 b) 51 c) 53 d) 73 17) 66 - 9 = a) 55 b) 57 c) 58 d) 86 18) 36 - 4 = a) 17 b) 27 c) 32 d) 41 19) 38 - 7 = a) 31 b) 32 c) 33 d) 34 20) 74 - 8 = a) 53 b) 57 c) 66 d) 88

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti