Brže osmislite bolja predavanja
60 - 40 + ? =100, 70 - 30 + ? = 100, 80 - 20 + ? = 100, 90 - 10 + ? = 100, 50 - 50 + ? =100, 68 - 32 + ? = 100, 19 - 81 + ? = 100, 25 - 75 + ? = 100, 34 - 66 + ? = 100, 46 - 54 + ? = 100, 72 - 28 + ? = 100,

Zbrajanje do 100 (2.r)

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti