Brže osmislite bolja predavanja
1. Što je ura ili sat?, 2. Što prikazuje mala kazaljka, a što velika?, 3. Mala kazaljka obiđe cijeli krug za 12 sati? DA ili NE, 4. Koliko jedan sat ima minuta?, 5. Koliko traje jedan dan?, 6. Dan je vrijeme od ponoći jednog dana do ponoći drugog dana? DA ILI NE, 7. Prikaži na satu 12:45, 8.  Što je godina?, 9. Prikaži na satu podne:, 10. Što je kalendar?, 11. Prikaži na satu 15:30, 12. Što sve sadržava datum?, 13. Nabroj vrste kalendara., 14. Koji je mjesec 5. po redu?, 15. Prikaži na satu 8:15, 16. Koji je mjesec 11. po redu?, 17. Koji je mjesec po redu lipanj?, 18. Koji je mjesec po redu rujan?, 19. U kojem mjesecu počinje jesen?, 20. U kojem mjesecu počinje ljeto?.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Čudnovati kotač je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti