Brže osmislite bolja predavanja
1) Gledani film zove se a) Ružno pače b) Kalimero c) Petar Pan 2) Film koji smo gledali je a) crtani film b) lutkarski film c) kolažni film 3) Gledani film je a) dugometražni b) kratkometražni 4) Kalimero je a) žuto pile b) crno pile 5) Odaberi Kalimerove osobine. a) malen b) velik c) dobar d) zao e) umišljen f) usamljen 6) Kojom rečenicom završava svaka epizoda crtanog filma Kalimero? a) Baš sam tužan! b) To je sreća! c) To je nepravda!

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti