Brže osmislite bolja predavanja
1) 2+3= a) 4 b) 5 c) 2 2) 1+2= a) 3 b) 4 c) 5 3) 3-1= a) 1 b) 2 c) 4 4) 5-1= a) 4 b) 3 c) 2 5) 4-1= a) 5 b) 2 c) 3 6) 2-1= a) 1 b) 2 c) 3 7) 4+1= a) 3 b) 4 c) 5 8) 3+1= a) 4 b) 3 c) 5 9) 2+2= a) 5 b) 4 c) 2 10) 2+1= a) 1 b) 3 c) 4 11) 1+4= a) 5 b) 4 c) 2 12) 1+1= a) 5 b) 3 c) 2 13) 3-2= a) 1 b) 2 c) 5 14) 5-2= a) 3 b) 4 c) 1 15) 5-3= a) 3 b) 2 c) 1 16) 5-4= a) 1 b) 2 c) 3 17) 4-2= a) 2 b) 3 c) 5 18) 4-3= a) 2 b) 1 c) 4

Zbrajanje i oduzimanje do 5 (1r.)

autor

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti