Brže osmislite bolja predavanja
Razlomak - količnik dvaju prirodnih brojeva, Pravi razlomak - razlomak manji od 1., Nepravi razlomak - razlomak veći od 1., Mješoviti broj - sastoji se od prirodnog broja i razlomka manjeg od 1., Od dva razlomka jednakih nazivnika - manji je onaj koji ima manji brojnik., Od dva razlomka jednakih brojnika - veći je onaj koji ima manji nazivnik., Razlomka je jednak 1 - ako su mu brojnik i nazivnik jednaki.,

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

c