Brže osmislite bolja predavanja
1) Što je stoljeće? a) Razdoblje od desetak godina b) Razdoblje od sto godina c) Razdoblje u prošlosti 2) U kojem stoljeću ti živiš? a) U 21. st. b) U 20. st. c) U 210. st. 3) Kada je počelo i do kada traje 21.stoljeće? a) 2011.g. - 2020. g. b) 2001. g. - 2100. g. c) 1900. g. - 2000. g . 4) Koliko ima godina u jednom stoljeću? a) Ima 10 godina b) Ima 1 godina c) Ima 100 godina 5) 325. g. je koje stoljeće? a) 2. st. b) 3. st. c) 4. st. 6) 500.g. je koje stoljeće? a) 5. st. b) 4.st. c) 6.st. 7) 701.g. je koje stoljeće? a) 7.st. b) 8.st. c) 9. st. 8) 1345.g. je koje stoljeće? a) 11.st. b) 13.st. c) 14. st. 9) 1800.g. je koje stoljeće a) 18.st. b) 17.st. c) 19.st. 10) Tisućljeće je razdoblje od a) od tisuću desetljeća b) od tisuću stoljeća c) tisuću godina 11) U kojem mi tisućljeću živimo? Ako živimo u 2017. g. a) U 3. tisućljeću b) U 2. tisućljeću c) u 20. tisućljeću 12) Treće tisućljeće je počelo a) 2001.g. b) 2011.g. c) 2000.g. 13) Do kada traje treće tisućljeće? a) Do 2030.g. b) Do 2500.g. c) Do 3000g. 14) Hoćemo li mi biti živi do kraja trećeg tisućljeća? a) DA b) NE 15) Drugo tisućljeće je počelo 1001g. i trajalo je do 2000g. a) DA b) NE 16) Prvo tisućljeće je počelo 1.g i trajalo je do 1000g. a) DA b) NE 17) Kojem tisućljeću pripada 1724.g.? a) 1.tisućljeću b) 2.tisućljeću c) 3.tisućljeću 18) Kojem tisućljeću pripada 354. g.? a) 3.tisućljeću b) 2.tisućljeću c) 1.tisućljeću 19) Kojem tisućljeću pripada 2015.g. a) 3.tisućljeću b) 2.tisućljeću c) 1.tisućljeću 20) Što je vremenska crta? a) To je ravna crta b) To je vremenski slijed događaja c) Crta koja putuje kroz vrijeme 21) Kako još nazivamo vremensku crtu? a) Crta kroz vrijeme b) Sat crta c) Lenta vremena

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti