1) 3+1= a) 5 b) 4 c) 3 2) 2+0= a) 2 b) 0 c) 3 3) 0+3= a) 4 b) 2 c) 3 4) 5+0= a) 5 b) 4 c) 3 5) 3+2= a) 3 b) 4 c) 5 6) 0+2= a) 0 b) 2 c) 3 7) 2+2= a) 3 b) 4 c) 5 8) 4+1= a) 5 b) 3 c) 4 9) 1+0= a) 1 b) 0 c) 2 10) 5+0= a) 5 b) 0 c) 4 11) 0+4= a) 3 b) 0 c) 4 12) 4-1= a) 4 b) 5 c) 3 13) 5-2= a) 3 b) 2 c) 4 14) 5-0= a) 4 b) 5 c) 0 15) 3-3= a) 0 b) 3 c) 1 16) 4-3= a) 1 b) 3 c) 2 17) 4-4= a) 1 b) 4 c) 0 18) 5-5= a) 4 b) 5 c) 0 19) 3-0= a) 3 b) 0 c) 2 20) 1-0= a) 2 b) 0 c) 1

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?