Brže osmislite bolja predavanja
1) Vode koje teku nazivamo a) stajaćice b) tekućice c) slane vode 2) Bara i jezero su vode a) stajaćice b) tekućice 3) Izvor je mjesto gdje tekućica izvire iz zemlje. a) Točno b) Netočno 4) Svaka tekućica nema korito. a) Točno b) Netočno 5) Mjesto na kojem jedna voda utječe u drugu naziva se a) utok b) pritok c) ušće 6) Vode tekućice teku a) uzvodno b) nizvodno c) ravno 7) Najveća voda stajaćica je a) more b) jezero c) bara 8) Otok je dio kopna okružen s tri strane morem. a) Točno b) Netočno 9) Česti vjetrovi koji pušu uz more su a) bura b) jugo c) maestral 10) Otok je dio kopna okružen sa svih strana morem. a) Točno b) Netočno 11) Oseka je spuštanje razine mora. a) Točno b) Netočno 12) Plima je spuštanje razine mora. a) Točno b) Netočno

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti