Brže osmislite bolja predavanja
1) 4 x 6 a) 17 b) 24 c) 25 2) 8 x 2 a) 17 b) 15 c) 16 3) 9 x 4 a) 36 b) 39 c) 40 4) 3 x 7 a) 21 b) 17 c) 24 5) 0 x 7 a) 7 b) 14 c) 0 6) 5 x 1 a) 6 b) 1 c) 5 7) 32 : 4 a) 8 b) 9 c) 7 8) 30 : 6 a) 4 b) 8 c) 5 9) 48 : 6 a) 9 b) 8 c) 10 10) 27 : 3 a) 9 b) 6 c) 7 11) 6 : 1 a) 7 b) 0 c) 6 12) 0 : 4 a) 4 b) 0 c) 1 13) 12 : 4 + 2 a) 5 b) 2 c) 6 14) 7 + 3 x 2 a) 14 b) 20 c) 13 15) Ako zamijenimo mjesta faktorima umnožak a) se zamijeni. b) ostaje isti. c) bude veći. 16) Brojeve koje množimo zovemo a) faktori b) pribrojnici c) količnici 17) Rezultat dijeljenja je a) razlika b) zbroj c) količnik 18) U zadatku s više računskih radnji prvo a) množimo i dijelimo b) zbrajamo i oduzimamo c) računamo po redu 19) Broj 15 je a) djeljenik b) djelitelj c) količnik 20) Broj 54 je a) količnik b) faktor c) umnožak 21) Brojem 0 se a) ne računa b) ne dijeli c) ne oduzima

Množenje i dijeljenje 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 10 - kviz

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti