Brže osmislite bolja predavanja
Healthy food : apple , orange , milk, banana, Unhealthy food : sweet , cake , chips , donut,

healthy and unhealthy

autor Nooura

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti