Brže osmislite bolja predavanja
Healthy food : apple , orange , milk, banana, Unhealthy food : sweet , cake , chips , donut,

healthy and unhealthy

autor

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

c