Brže osmislite bolja predavanja
1) 5+1= a) 4 b) 6 c) 5 2) 6-0= a) 6 b) 0 c) 4 3) 1+4= a) 5 b) 6 c) 3 4) 4-2= a) 6 b) 1 c) 2 5) 6-2= a) 4 b) 5 c) 3 6) 4-4= a) 4 b) 2 c) 0 7) 3+3= a) 3 b) 6 c) 0 8) 6-6= a) 6 b) 0 c) 5 9) 6-5= a) 1 b) 2 c) 3 10) 1+5= a) 3 b) 6 c) 4 11) 4+2= a) 6 b) 4 c) 2 12) 5-4= a) 4 b) 3 c) 1 13) 6+0= a) 0 b) 6 c) 5 14) 2+4= a) 4 b) 6 c) 2 15) 3-3= a) 0 b) 1 c) 6 16) 2-0= a) 0 b) 2 c) 1 17) 5-5= a) 4 b) 1 c) 0 18) 6-4= a) 1 b) 2 c) 4 19) 5-2= a) 3 b) 0 c) 5 20) 6-2= a) 4 b) 3 c) 2

Zbrajanje i oduzimanje do 6 (1.r)

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

c