Brže osmislite bolja predavanja
1) Koji je drugi naziv za geometrijsku perspektivu? a) Iskrivljena? b) Žablja? c) Linearna? d) Vizualna? e) Ptičja? f) Tonska? 2) Kakva je tehnika olovka? a) Grafička? b) Dizajnerska? c) Okomita? d) Crtača? e) Kiparska? f) Slikarska? 3) Geometrijska perspektiva je prebacivanje iz 2D u...? a) 1D? b) 3D? c) 5D? d) 7D? e) 9D? f) 11D? 4) U kojim umjetničkim granama se crtež može pronaći? a) U slikarstvu? b) U kiparstvu? c) U dizajnu? d) U crtežu? e) U perspektivi? f) U slikarstvu, kiparstvu i arhitekturi?

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti