Brže osmislite bolja predavanja
1) 5+1= a) 4 b) 6 c) 5 2) 6-0= a) 6 b) 0 c) 4 3) 3+4= a) 7 b) 6 c) 3 4) 7-2= a) 6 b) 1 c) 5 5) 6-2= a) 4 b) 5 c) 3 6) 7-4= a) 4 b) 2 c) 3 7) 4+3= a) 3 b) 7 c) 0 8) 7-6= a) 6 b) 1 c) 5 9) 7-5= a) 1 b) 2 c) 3 10) 1+6= a) 7 b) 5 c) 4 11) 2+5= a) 7 b) 4 c) 2 12) 5-4= a) 4 b) 3 c) 1 13) 7+0= a) 0 b) 7 c) 5 14) 5+2= a) 4 b) 6 c) 7 15) 7-3= a) 4 b) 1 c) 6 16) 0+7= a) 0 b) 7 c) 1 17) 5-5= a) 4 b) 1 c) 0 18) 6+1= a) 1 b) 7 c) 4 19) 7-7= a) 3 b) 0 c) 5 20) 6-2= a) 4 b) 3 c) 2 21) 7-0= a) 5 b) 0 c) 7 22) 7-1= a) 6 b) 5 c) 7

Zbrajanje i oduzimanje do 7 (1.r)

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti