Brže osmislite bolja predavanja
1) 6+3= a) 4 b) 9 c) 5 2) 9-0= a) 9 b) 0 c) 4 3) 3+5= a) 8 b) 6 c) 3 4) 9-2= a) 7 b) 1 c) 5 5) 9-3= a) 6 b) 5 c) 3 6) 5+4= a) 9 b) 2 c) 3 7) 4+5= a) 3 b) 9 c) 0 8) 8+1= a) 9 b) 6 c) 5 9) 9-5= a) 1 b) 2 c) 4 10) 1+8= a) 9 b) 5 c) 4 11) 2+7= a) 7 b) 4 c) 9 12) 9-9= a) 4 b) 3 c) 0 13) 8+0= a) 0 b) 8 c) 5 14) 7+2= a) 4 b) 6 c) 9 15) 9-6= a) 3 b) 1 c) 6 16) 0+9= a) 0 b) 9 c) 1 17) 9-1= a) 4 b) 1 c) 8 18) 9-4= a) 1 b) 5 c) 4 19) 9-7= a) 3 b) 2 c) 5 20) 3+6= a) 4 b) 3 c) 9 21) 9+0= a) 5 b) 0 c) 9 22) 9-8= a) 6 b) 5 c) 1

Zbrajanje i oduzimanje do 9 (1.r)

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti