Brže osmislite bolja predavanja
Točno: Đurđica, Jagoda, Našice, Mario, Pero, Ruža, Tena, Osijek, Šarko, Đakovo, Netočno: đurđica, jagoda, našice, mario, pero, ruža, tena, osijek, šarko, đakovo,

Veliko početno slovo u imenima ljudi, životinja i naselja

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti