15=14+__ - 1, 15=13+__ - 2, 15=12+__ - 3, 15=11+__ - 4, 15=10+__ - 5, 15=9+__ - 6, 15=8+__ - 7, 15=7+__ - 8, 15=6+__ - 9, 15=5+__ - 10, 15=4+__ - 11, 15=3+__ - 12, 15=2+__ - 13, 15=1+__ - 14, 15=0+__ - 15, 15=15+__ - 0,

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?