Brže osmislite bolja predavanja
1) Ostani kod strica dokad hoćeš. a) mjesna b) vremenska c) načinska d) INVERZIJA e) UOBIČAJENI POREDAK 2) Gdje koze dahnu, tamo loze sahnu. a) mjesna b) vremenska c) načinska d) INVERZIJA e) UOBIČAJENI POREDAK 3) Čim je prešla preko praga, utrne se vatra na ognjištu. a) vremenska b) mjesna c) načinska d) INVERZIJA e) UOBIČAJENI POREDAK 4) Pošto se dobro zadihao i posustao od umora, on opazi da su se Kruškari načetili unaokolo. a) mjesna b) vremenska c) načinska d) INVERZIJA e) UOBIČAJENI POREDAK 5) Idi kamo ti je naređeno! a) mjesna b) vremenska c) načinska d) INVERZIJA e) UOBIČAJENI POREDAK 6) Sve je drukčije i mnogo drukčije no što je nekad bilo. a) mjesna b) vremenska c) načinska d) INVERZIJA e) UOBIČAJENI POREDAK 7) Istom što je pastir to izrekao, začuje se veliki štropot. a) mjesna b) vremenska c) načinska d) INVERZIJA e) UOBIČAJENI POREDAK 8) Gdje nema svjetlosti, svi nam se predmeti čine crni. a) mjesna b) vremenska c) načinska d) INVERZIJA e) UOBIČAJENI POREDAK 9) Doći ću vam kad me budete trebali. a) mjesna b) vremenska c) načinska d) INVERZIJA e) UOBIČAJENI POREDAK 10) Gnjavi otkako je došao. a) mjesna b) vremenska c) načinska d) INVERZIJA e) UOBIČAJENI POREDAK 11) Već se i mračak počeo uvlačiti kad sam sve završio. a) mjesna b) vremenska c) načinska d) INVERZIJA e) UOBIČAJENI POREDAK 12) Kao što i Sunce sja, tako se i moja sreća prosipa po svijetu. a) mjesna b) vremenska c) načinska d) INVERZIJA e) UOBIČAJENI POREDAK 13) Kad je zavladala tama, nebo je bilo crno, mrko. a) mjesna b) vremenska c) načinska d) INVERZIJA e) UOBIČAJENI POREDAK 14) Otpremi je, sine, otkud si je doveo. a) mjesna b) vremenska c) načinska d) INVERZIJA e) UOBIČAJENI POREDAK 15) Samotan je otkad mu je umrla gospodarica. a) mjesna b) vremenska c) načinska d) INVERZIJA e) UOBIČAJENI POREDAK 16) Idem tamo gdje je sve po mom. a) mjesna b) vremenska c) načinska d) INVERZIJA e) UOBIČAJENI POREDAK 17) Učim kako nisam još nikad do sad. a) mjesna b) vremenska c) načinska d) INVERZIJA e) UOBIČAJENI POREDAK 18) Gdje djeca nisu bijesna, ni kuća nije tijesna. a) mjesna b) vremenska c) načinska d) INVERZIJA e) UOBIČAJENI POREDAK 19) Volim ju kao što ju nikad nitko nije volio. a) mjesna b) vremenska c) načinska d) INVERZIJA e) UOBIČAJENI POREDAK 20) Odlazim tamo gdje još nitko nije bio. a) mjesna b) vremenska c) načinska d) INVERZIJA e) UOBIČAJENI POREDAK 21) Ne postoji ništa tako teško kao što je gubitak zdravlja. a) mjesna b) vremenska c) načinska d) INVERZIJA e) UOBIČAJENI POREDAK

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti