1) Kraljević se zvao... a) Ivan b) Marin c) Artur d) John 2) Kraljević je bio... a) pošten b) nepošten 3) "A zašto prodaješ ribicu kad je tako moćna?" Trgovac kaže... a) ... da treba novce za sina b) ... da će ribica uginuti c) ... da želi nekome pomoći 4) Kraljević je zaželio... (tri odgovora su točna) a) ... da dolina bude puna voća i povrća b) ... da mu kći ozdravi c) ... da dvorac bude pun zlata i nakita d) ... da ljudi imaju puno hrane e) ... da ljudi budu zdravi i sretni 5) Kako je trgovac objasnio zašto se želje nisu ispunile? a) Kraljević nije dobar pa ga ribica ne sluša. b) Kraljević nije želje rekao u ponoć. c) Kraljević nije puhnuo u ribicu. 6) Kraljević je ispao... a) mudar b) naivan

Kraljević i trgovac

Top-lista

Vizualni stil

Postavke

Promijeni predložak

Vrati automatski spremljeno: ?