Brže osmislite bolja predavanja
1) Kakva je boja tempera? a) Gusta, pokrivna boja? b) Prozirna? c) Osušena? d) Mokra? e) Slojevita? f) Uočljiva? 2) Što je koloristička perspektiva? a) Crna boja djeluje kao da se približava, a bijela boja djeluje kao da se udaljava? b) Svijetlo siva djeluje kao da se približava, a tamno siva djeluje kao da se udaljava? c) Tople boje djeluju kao da se približavaju, a hladne boje kao da se udaljavaju? d) Tonovi svih boja? e) Boje svih tonova? f) Vrsta znaka? 3) Koje su tople, a koje su hladne boje? a) Crna, siva, bijela? b) Smeđa, tamno siva, svijetlo siva? c) Boje samo za simbole? d) žuta/narančasta/crvena i zelena/plava/ljubičasta? e) narančasta/zelena/žuta i plava/crvena/ljubičasta? f) crvena-zelena? 4) Na koji način toplo-hladne boje utječu na promatrača? a) Udaljavaju se od promatrača? b) Približavaju se promatraču? c) Podsjećaju promatrača? d) Primjećuju promatrača? e) Približavaju i udaljavaju? f) Privlače promatrača?

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti