Brže osmislite bolja predavanja
1) Četiri godišnja doba je a) bajka b) pjesma c) igrokaz 2) Glavni lik je a) pokćerka b) maćeha c) kćerka 3) Djevojčica je u šumi upoznala a) šumske životinje b) vilenjake c) godišnja doba 4) Djevojčica je sestri morala donijeti a) visibabe b) maslačke c) ljubičice 5) Majka i njezina kćerka su bile a) zle, sebične i lijene b) dobre c) ljubazne 6) Godišnja doba su nagradila djevojčicu jer je bila a) zla b) lijena c) dobra, vrijedna i marljiva 7) Bajka je završila a) sretno b) tužno

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti