Brže osmislite bolja predavanja
promijenjiva - Glagoli su ___________ vrsta riječi., glasovna promjena - Jotacija je...., ći - Infinitivni nastavci su ti i ....., plivati - Infinitiv od "plivanje" glasi....., usklici - Koja nepromjenjiva vrsta riječi koja uz sebe često ima uskličnik?, sedam - Koliko padeža postoji u hrvatskome jeziku?, dativ - Koji je treći padež u hrvatskome jeziku?, pojave - Imenice izriču bića, stvari i ....., zbivanje - glagoli izriču radnju, stanje i ....., pridjevi - Koja vrsta riječi kazuje kakvo je što i čije je što?, Snježana Majsterić - Nastavnica hrvatskoga jezika zove se...,

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti