Brže osmislite bolja predavanja
1) Kakva je linorez tehnika? a) Građevinska? b) Građanska? c) Geometrijska? d) Geodetska? e) Glazbena? f) Grafička? 2) Koja se podloga materijala koristi za izradu linoreza? a) Drvo? b) Lim? c) Linoleum? d) Željezo? e) Papir? f) Tkanina? 3) Gdje se u perspektivi nalaze dva očišta? a) Na liniji horizonta? b) Na jednom očištu? c) Kod očišta? d) U filmu? e) Sa jedne strane? f) Ne postoje? 4) Kako se naziva pogled odozgo? a) Linearna perspektiva? b) Atmosferska perspektiva? c) Žablja perspektiva? d) Ptičja perspektiva? e) Semantička perspektiva? f) Vertikalna perspektiva?

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti